Ondernemerskring Genemuiden luidt het nieuwe jaar in

Ondernemerskring Genemuiden luidt het nieuwe jaar in

Samen de schouders eronder in 2023


Met ruim 120 ondernemers luidde de Ondernemerskring Genemuiden op 5 januari 2023 het nieuwe jaar in. Als vanouds vond de nieuwjaarsreceptie plaats bij de Kaaihof in Genemuiden, waar alle aanwezigen luisterden naar een korte nieuwjaarsspeech, motiverende woorden van Eddy van Hijum en een mooie wens van burgemeester Bilder.

Na een video waarin kort teruggeblikt werd op het achterliggende jaar, nam voorzitter Berthran Selles het woord. Hij heette de ondernemers, Provincie en het college van B&W welkom en in het bijzonder Eddy van Hijum van Provinciale Staten.

Selles nam de aanwezigen kort mee in de ontwikkelingen waar de ondernemers dit jaar mee te maken krijgen. Hij benoemde uitdagingen als energieprijzen, oorlog en inflatie. Hier werd bewust niet verder op ingegaan, maar juist wel op de zaken waar de ondernemers invloed op hebben. Onder andere de energietransitie waar het afgelopen jaar veel over gesproken en geschreven werd. Ook de uitbreiding van het industrieterrein kwam aan de orde.

Sportief nieuws

De aanwezigen werd verteld dat dit jaar, eindelijk na enkele jaren afgelasting door corona, de reis naar de ‘Col du Tourmalet’ door kan gaan. Met fietsers, wandelaars en vrijwilligers wil men samen van 5 tot 8 juni 2023 de bergpas in de Pyreneeën trotseren voor het goede doel.

Gezamenlijk geluid van ondernemers laten horen

Eddy van Hijum, gedeputeerde van Provincie Overijssel, was ook aanwezig. Vanaf het podium sprak hij over het goede contact dat hij in de afgelopen jaren heeft gehad met de ondernemers. Van Hijum sprak zijn waardering uit voor wat de Ondernemerskring Genemuiden doet: de mate waarin ze slagen om gezamenlijk het geluid van de ondernemers te laten horen en hoe succesvol zaken op de agenda van gemeente en provincie worden gezet. Van Hijum: “Daar hebben beide veel baat bij. Dit alles is extra belangrijk, mede omdat het belang van de maakindustrie nog weleens onvoldoende wordt gezien. Terwijl dat volledig onterecht is.”

Van Hijum noemde dat het goed is dat Genemuiden topwerklocatie is geworden: “We moeten proberen daar met elkaar invulling aan te geven. Samen kijken hoe we minder afhankelijk en dus minder kwetsbaar worden voor de komende jaren”.

Samen crises de baas

Wat hij, als vertrekkend bestuurder, nog als laatst meegaf: “Zoek elkaar alsjeblieft op. We staan voor een ingewikkelde opgave en die gaat niet vanzelf weg. Dat geldt voor de energie- en materialencrisis en de ingewikkelde concurrentieverhoudingen. We kunnen deze crises alleen aanpakken als we het samen doen. Dat geldt voor ondernemers, politiek en gemeenteraad. Blijf samenwerken!”

Vervolgens sprak burgermeester Eddy Bilder de aanwezigen toe: “Het zit ingebakken in Genemuiden dat we samen problemen willen oplossen. Daar hebben we de komende tijd best een opgave aan. Er zal hard gewerkt moeten worden om de crises aan te gaan. Er moeten verbindingen worden gelegd. Laten we samen de schouders zetten onder de grote vraagstukken.”

Aangenaam getroffen

Ook vertelde burgemeester Bilder nog dat hij aangenaam getroffen was door hoe Genemuiden klaarstond voor Oekraïne: “Dat er in onze gemeenschap voor meer dan 200 mensen huisvesting geboden werd, dat er volop steun en materialen geleverd zijn, daarvoor spreek ik mijn dank uit voor ondernemend Genemuiden”.

Verbindingen leggen

Vervolgens bedankte hij Eddy van Hijum voor alles wat Van Hijum in de afgelopen ruime 8 jaar gedaan heeft voor onze gemeenschap. Met name voor het verkrijgen van het predicaat ‘topwerklocatie’. Hij roept ondernemers op om deze avond met aanwezigen van gemeente en provincie verbindingen te leggen: “We zijn altijd bereid om samen na te denken over passende oplossingen”. Afsluitend wenst hij alle aanwezigen veel heil en zegen voor het jaar 2023.

Toost

Na afloop proosten alle aanwezigen gezamenlijk op het nieuwe jaar. Daarna genoot iedereen van de heerlijke gerechten die de Kaaihof voor deze avond bereid had en er werd nog lang bijgepraat. Verbindingen werden gelegd en ondernemers, provincie en gemeente wisten elkaar zeker te vinden.