OK SLUIT JUBILEUMJAAR AF MET FEESTELIJKE AVOND IN GLOEDNIEUWE KAAIHOF

Met een zeer geslaagde, sfeervolle en feestelijke jubileumavond hebben we gisteravond in een schitterend verbouwde Kaaihof ons zilveren jubileum gevierd. Samen met onze leden, hun partners en oud-bestuursleden blikten we terug op 25 jaar Ondernemerskring Genemuiden (eerst Industriekring Genemuiden).

Tijdens het officiële gedeelte blikte voorzitter Berthran Selles terug op 25 jaar OKG en werd de nieuwe OKG-film over het Genemuider bedrijfsleven vertoond. De aanwezigen namen de felicitaties van niet alleen burgemeester Eddy Bilder in ontvangst, maar ook van Minister van Financiën Wopke Hoekstra via een felicitatievideo. De ondernemerskring heeft door de jaren heen veel hoogtepunten beleefd met een vliegende start in 1994, waarbij meer dan zestig bedrijven zich meteen aanmeldden om lid te worden. De onderlinge gunfactor en gemeenschappelijke arbeidsethos, maar ook het elkaar stimuleren en accepteren hebben de rode draad gevormd in de historie van de OKG, waarbij diverse jaarlijkse evenementen en informatiebijeenkomsten de bindende factor vormden.

“Er was altijd een enorme onderlinge saamhorigheid en bereidheid om tijd te steken in onze gemeenschappelijke belangen. We hebben ons door de jaren heen onder meer ingezet voor de ontsluiting van Stadshagen, de Veerpont, de gemeentelijke toekomstvisie, collectieve camerabeveiliging, de industriehaven, de herinrichting van de Nijverheidsstraat, het ondernemersloket en een bypass voor de rotonde in Hasselt. Ook de tweejaarlijkse fietstocht voor het goede doel is inmiddels niet meer weg te denken en is voor 2020 alweer volgeboekt voor de beroemde Tourmalet in de Franse Pyreneeën. Momenteel vormen het nieuwe parkeer- en verkeerbeleid en de uitbreiding van industrieterrein Zevenhont Oost belangrijke dossiers”, aldus voorzitter Berthran Selles tijdens het officiële gedeelte. Het predicaat topwerklocatie dat in 2018 van de provincie ontvingen werd, voelde dan als een kroon op alles waar de OKG voor staat. Selles: “Dat heeft inmiddels geleid tot prachtige projecten op het gebied van profilering, duurzaamheid en circulaire economie, waarbij meer samenwerkingsbereidheid dan ooit aan de dag wordt gelegd. Samen sta je echt sterker”. De ondernemerskring fungeert hierbij als podium om partijen bij elkaar te brengen en belangrijke onderwerpen aan te kaarten. “Een prachtig bewijs dat de OKG verbindt en stimuleert. Al 25 jaar zetten we ons in voor een florerend industrieterrein en goede onderlinge contacten. De OK Genemuiden staat voor beter ondernemen en is klaar voor de toekomst!”, aldus Selles, vlak voor het uitbrengen van een toast op het jubileum.

Burgemeester Eddy Bilder sprak ook lovende woorden over de OK en zei dat het uniek was dat “nagenoeg alle ondernemers van Genemuiden lid zijn. Daar kan de gemeente niet omheen, daar moet je wel naar luisteren”. Hij noemde ook de bereidheid om iets terug te geven aan de samenleving, zoals in de vorm van een fietstocht voor het goede doel, als zeer kenmerkend en positief. “Dat moet ook zo blijven, in het besef dat we rijk gezegend zijn en dat we van wat we ontvangen, altijd behoren te delen met anderen”. Berthran Selles besloot het officiële gedeelte met een toast op de afgelopen jaar en gezondheid en goede samenwerking voor de toekomst.