OK-LEDEN STEMMEN IN MET COFINANCIERING VOOR SUBSIDIEAANVRAAG

Tijdens de ledenvergadering van donderdag 28 maart jongstleden stemden de ruim 120 aanwezige OK-leden unaniem in met het voorstel om 40.000 euro mee te financieren voor een subsidieaanvraag van 120.000 euro, om te komen tot een totale projectfinanciering van 220.000 euro.

Deze subsidieaanvraag vloeit voort uit het predicaat topwerklocatie dat Genemuiden en Hasselt vorig jaar van de provincie Overijssel hebben ontvangen en betreft de thema’s Profilering, Duurzaamheid en Circulaire Economie. De provincie stelde een cofinanciering van 40.000 euro door het bedrijfsleven als voorwaarde. Aan die voorwaarde is tijdens de ledenvergadering voldaan. De leden werden tijdens de ledenvergadering ook door de burgemeester bijgepraat over de uitbreidingsplannen en het nieuwe parkeerbeleid op het industrieterrein. Verder was er een presentatie van Netty Wakker van Kennispoort (zij gaan met ondernemers in gesprek over innoveren en bieden hulp en bemiddeling) en Geert Douw van PM Energie (dit is een adviesbureau die de collectieve inkoop van energie regelt).

Na de pauze genoot het gezelschap van een inspirerende en humorvolle presentatie van managementgoeroe Jos Burgers. Zijn boodschap luidde: fans maken van klanten, duurder worden en vooral nadenken over welke klanten je níet wilt hebben. De Ondernemerskring blikt terug op een succesvolle avond en hoopt in 2019 met diverse evenementen, waaronder een ‘Grande OK Tour’ en jubileumavond, haar 25-jarig jubileum verder te vieren.