Grondig testen en betrouwbare uitslag bij OK Vitaal

De coronatestlocatie OK Vitaal voldoet volledig aan de richtlijnen van de GGD waaraan een testlocatie moet voldoen. Dit werd afgelopen vrijdag, 6 november, bekend. Met het uitvoeren van een dubbele test, test OK Vitaal grondiger dan menig testlocatie die een enkele test uitvoert. 


Kwaliteitsslag
De coronatestlocatie OK Vitaal is geoptimaliseerd. Testers hebben nascholing gehad en er is een supervisorteam opgericht. Daarnaast heeft OK Vitaal goede afspraken gemaakt met de GGD IJsselland.


Erkend door de GGD
De uitslag van een test bij OK Vitaal is erkend door GGD IJsselland. “Dit neemt een hoop vragen weg die ontstonden door verschillende gepubliceerde meningen over commerciële teststraten. Een bevestiging van de uitslag via nog een afspraak bij een GGD teststraat is dus helemaal niet nodig”. Positieve uitslagen worden, zoals wettelijk verplicht is, automatisch gemeld bij de GGD IJsselland. Positief geteste cliënten kunnen vervolgens door de GGD IJsselland worden gebeld voor een bron- en contactonderzoek.


Advies bij testuitslag
Het advies van OK Vitaal aan de cliënt is conform RIVM richtlijnen: bij een positieve uitslag in thuisisolatie, bij een negatieve uitslag mag de client weer naar buiten tenzij client in nauw contact (langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand) is geweest met iemand met corona of uit een buitenlands risicogebied afkomstig is.


Keel- en bloedtest
OK Vitaal neemt een keelswab en een bloedtest af. De keelswab bepaalt de uitslag. De bloedtest gebruikt OK Vitaal als extra controle op de uitslag van de keelswab en kan een eventuele doorgemaakte infectie van minstens 2 weken geleden bevestigen. “We zijn blij om te zien dat al menig bedrijf in de gemeente Zwartewaterland hiermee geholpen is. Veel onzekerheid, voor zowel werknemers als werkgevers, wordt hiermee voorkomen.”

Bedrijven die lid zijn van de ondernemerskringen in Zwartewaterland kunnen zich rechtstreeks aanmelden voor een test. Andere instanties zoals verenigingen, maar ook particulieren, kunnen via leden van de ondernemerskringen vragen om zich via hun organisatie te laten testen. Zo helpt Ondernemend Zwartewaterland de gemeenschap voort.